Om Oss
Tjenester
Produkter
Støtte
Hosting
Drift
Telefoni
Kontakt Oss
Produkter
Microsoft Exchange 2010
Microsoft SharePoint 2010
Microsoft Dynamics CRM
Remote Desktop
Remote Application
Comtec Online Backup
Comtec E-post
Server Hosting
Managed Hosting
hjem kontakt oss kontrollpanel outlook web app webmail fjernsupport

Cloud Office (kontor i nettskyen)

"Cloud Office" er et samlebegrep for de tjenester og produkter Comtec leverer. Det kan variere fra det enkleste som e-post og filllagring til alle applikasjoner (for eksempel dokumenthåndtering CRM, databaser, regnskapssystem) som bedriften trenger i sin daglige drift.

Comtec har i dag ansvaret forå levere alle applikasjoner og it-tjenester for flere mellomstore selskaper. Disse firmaene har funnet det mer fleksibelt, sikkert og økomomisk å flytte alle applikasjoner og drift av disse til Comtec.

Cloud Computing

Cloud computing er ett nytt begrep innenfor IT med store konsekvenser for hvordan IT tjenester leveres til virksomheter og deres sluttbrukere. Ordet ”Cloud” eller ”sky” blir ofte benyttet som et samlebegrep ettersom det handler om å samle tradisjonelle og nye IT-tjenester på eksterne servere som er tilgjenge via nettet. 

Tradisjonelt sett anskaffer virksomheter hele eller deler av den tekniske infrastrukturen selv, sammen med databaser og applikasjoner, for å kunne levere IT tjenester til egen organisasjon. Dette medfører høye investerings- og driftskostnader med lav fleksibilitet.

Cloud computing, flytter disse tjenestene fra din bedrift til Comtec som drifter og ivaretar de tjenestene bedriften ønsker. Ettersom Comtec kan skalere dette på en måte som gir stordriftsfordeler, vil dette komme deg som kunde til gode med hensyn på reduserte kostnader. Dette betyr at alle data, applikasjoner og annen infrastruktur ligger hos Comtec og ikke lenger fysisk i din bedrift.

Microsoft Exchange 2010

Exchange 2010 sørger for økt effektivitet på kontoret og på reise ved å gi deg sikkerhetsforbedret tilgang til alle typer kommunikasjon, for eksempel e-post, talemeldinger, direktemeldinger og mye mer, fra PCen på kontoret og fra praktisk talt en hvilken som helst webleser eller mobiltelefon

 

Microsoft Dynamics CRM

Hosted Microsoft Dynamics CRM er en ”nettskyløsning” Med en nettskyløsning er serveren som håndterer CRM-programmet plassert hos Comtec, og du henter ganske enkelt ut det du trenger trådløst når du trenger det, der og da – alt du har av kundedata som følger deg over alt hvor du går.

Microsoft SharePoint 2010

Få kontakt med dine kolleger på nye og kreative måter. Finn og arbeid enkelt med personer som har den rette kompetansen, ekspertisen og de samme interessene.

Øk produktiviteten raskt. SharePoint 2010 fungerer problemfritt med andre teknologier som Microsoft Office og Microsoft Exchange Server

SharePoint Workspace 2010

Microsoft SharePoint Workspace 2010 er det nye navnet på Microsoft Office Groove og utvider grensene for samarbeid ved at du raskt får tilgang til Microsoft SharePoint-gruppeområder når som helst og hvor som helst.

Synkroniser SharePoint Server 2010-dokumentbiblioteker med SharePoint Workspace, slik at du kan åpne, vise og redigere filer fra datamaskinen når som helst og hvor som helst.


Comtec E-post

Comtec leverer også enklere e-post tjenester enn Hosted Exchange. Vi har produkter som "E-post Standard" og "E-post Basic". Disse er POP/IMAP kontoer med et enklere tjenesteinnhold enn Hosted Exchange.

Med E-post Standard får du POP/IMAP, kalender, Outlook WebApp (webmail) og automatiske svar.

Med E-post Basic får du POP/IMAP og et enkelt grensesnitt mot webmail.

 

Remote Desktop og RemoteApp

Med Remote Desktop og RemoteApp får du tilgang til dine filer og applikasjoner når som helst og hvor som helst.

Comtec er SPLA-leverandør,og leier ut Microsoft-lisenser på månedsbasis. Ved å kombinere dette med Remote Desktop og RemoteApp får du tilgang til Microsoft sine applikasjoner fra en hvilken som helst datamaskin (Windows, MAC eller Linux) og du betaler kun per bruker som skal ha tilgang.

 

   
© copyright 2011 Comtec AS
Comtec AS comtec.no
Din totalleverandÝr!