Hva kjennetegner en robust og sikker IT-infrastruktur?

I enhver bedrift er IT-infrastruktur selve fundamentet i organisasjonen. Selv om man kanskje ikke er klar over det, er man helt avhengig av at infrastrukturen fungerer. I tillegg må den være både stabil og sikker. Mange bedrifter har ikke mulighet eller kompetanse til å holde seg oppdatert eller drifte sin egen IT-infrastruktur, som et grunnlag for den daglige driften. Grunnen til dette kan være at systemene blir mer og mer komplekse, eller at tiden ikke strekker til. Resultatet blir det samme – når infrastrukturen går ned, stopper alt opp.

Hva er IT-infrastruktur?

IT-infrastruktur omhandler software- og hardwareløsninger som sammen danner grunnlaget for den operasjonelle driften i ditt IT-miljø. Software er programvaren som kjører på en elektronisk enhet, eksempelvis en brannmur eller et nettverk. Hardware er de fysiske delene av en elektronisk enhet, som for eksempel:

  • En brannmur som sikrer data og trafikk inn og ut av nettverket ditt
  • WiFi-ruteren som distribuerer nettverket rundt til enhetene dine
  • PC- eller mobilenheter som bruker infrastrukturen

Dersom nettverket går ned, ved at enten en software- eller hardwaredel slutter å fungere, så stopper arbeidet opp. IT-infrastrukturen må derfor være sikker, effektiv og robust. I tillegg må den driftes og vedlikeholdes kontinuerlig for å ivareta sikkerhet og effektivitet. For å oppnå dette, er det noen tiltak du bør gjøre.

Nødvendige tiltak

Et av tiltakene er å sikre nettet, som er en viktig del av infrastrukturen. Det kan gjøres gjennom å installere en brannmur. Den fungerer som selve grunnmuren når det kommer til sikring av nettverk, og det er essensielt at den til enhver tid er oppdatert. I tillegg må den være rustet med regler og programvare som kan overvåke og detektere interne og eksterne trusler. Nå som alt (fra kjøleskap til printere) er koblet på nett, er en vedlikeholdt brannmur viktigere enn noen gang.

Et annet tiltak for å forenkle arbeidshverdagen og forbedre infrastrukturen, er å leie klienter via en leverandør til en fast pris per måned. En klient er en PC eller en mobiltelefon som fungerer som arbeidsverktøy. Som med alt annet er det viktig at disse verktøyene er sikret. Kanskje er det enda viktigere, siden man ofte har med seg PC og mobiltelefon utenfor brannmuren på kontoret. Hvis man leier klienter fra en leverandør, inngår gjerne drift, oppdateringer og sikring med i avtalen.

Fordeler med en skreddersydd IT-infrastruktur

Det er ikke alle som har mulighet til å ha en egen IT-ressurs i sin bedrift. Heldigvis er det mulig å betale for at noen andre tar seg av oppsett og drift, samt ansvaret som medfølger. På den måten vil du kjøpe deg tid til å fokusere 100 prosent på jobben dere gjør. Det er en rekke fordeler med å sette ut drift og vedlikehold:

  • Du får tilgang til kunnskap og ekspertise
  • Synergieffekt basert på erfaring fra tidligere oppdrag
  • Kontinuerlig overvåking som øker sikkerheten
  • Skreddersydde løsninger til akkurat din bedrift

Verdifull kompetanse

Det å skulle sette opp og vedlikeholde en IT-infrastruktur er utfordrende og tidkrevende. Derfor kan det være lurt å gi ansvaret til noen med kompetanse og erfaring på feltet. Serit kan skreddersy en løsning som imøtekommer din bedrifts behov. Det er ikke sikkert du har bruk for den dyreste og mest eksklusive avtalen. Det viktigste for oss er at du får tilpasset en tjeneste som passer deg, slik at du får mest igjen for pengene.

Serit sørger for at din bedrifts IT-infrastruktur til enhver tid er oppdatert, robust og sikker. Vi passer på at brannmuren har den nyeste programvaren, og vi følger med og rapporterer om eventuelle avvik. Videre sørger vi for at hver eneste kvadratmeter av kontoret deres er dekket av et nettverk som fungerer. Med en løpende driftsavtale trenger ikke du og dine ansatte å stresse over om infrastrukturen er på plass – det tar vi oss av. Ta kontakt for en uforpliktende prat.